top of page
Lofoten Bio Centre

LOFOTEN BIO CENTRE

Om oss

Lofoten Bio Centre er et samlingspunkt for mennesker og organisasjoner med fokus på biologi og biologiske løsninger. Selskapene i Lofoten Bio Centre skal være verdensledende på den biologiske utviklingen innenfor industriene selskapene representerer. I tillegg er vi stolte av at Havbruksakademiet Nord videregående er en privat skole som tilbyr et 3-årig utdanningsløp som gir en grundig introduksjon til havbruksproduksjon og samtidig generell studiekompetanse for eventuelle videre studier på universitet eller høgskole.

Hvem finner du hos oss?

ACD Pharma - Verdensledende fagmiljø innen bruk av bakteriofager mot skadelige bakterier og som alternativ til antibiotika. Vi etablerer Norges første vaksine- og bakteriofagfabrikk i Lofoten Bio Centre. 

STIM - Norges største kompetansehus innen havbruk. Vår oppgave er å løse industriens problemer.  Gjennom de siste 30 årene har vi stått for noen av de største biologiske innovasjonene innen havbruk, og vi jobber kontinuerlig med nye løsninger som kan ta næringen videre.

Polarfeed - produserer og utvikler fôr på fiskens premisser. Sunn og robust fisk er en forutsetning for optimal drift og fortjeneste. Vi fokuserer våre fôr og utviklingsprosesser på fôrprodukter som bidrar til god fiskehelse og et sluttprodukt av topp kvalitet. 

Paradigm Aquatic - er fremtidens havbruksproduksjon. Gjennom fokus på ressursutnyttelse og optimalisering av prosesser skaper vi neste generasjon fiskeoppdrett. Ingenting går til spille gjennom utnyttelse av alle bi-produkter.

 

Aquamed - produserer medisinfôr til havbruksnæringen.  

Havbruksakademiet Nord vgs. - hos oss studerer noen av landets unge talenter og forbereder seg til en fremtid som løsningsutviklere for Norges flotteste næring. 

Utror - har som ambisjon å ta en ledende rolle i utviklingen av havbruk til havs utenfor Helgelandskysten.

KONTAKT

Storeidøya 60, 8370 Leknes

76 06 09 30

Thanks for submitting!

bottom of page